Level 104 Level 106
Level 105

błędy językowe


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ILOŚĆ VS. LICZBA
Ilość – łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi, nieużywanymi z liczebnikiem (np. wystarczająca ilość światła, powietrza); liczba – z rzeczownikami policzalnymi (np. niewystarczająca liczba butów, pokoi). Nie odwrotnie!
PRZYKUWAĆ VS PRZYKŁUWAĆ
Przykuwać, np. uwagę albo kogoś do krzesła.
WHISKY VS WHISKEY
Whisky – trunek pochodzący ze Szkocji; whiskey – trunek pochodzący z Irlandii.
W PRZECIĄGU
POPRAWNIE: W ciągu (jakiegoś czasu). BŁĘDNIE: W przeciągu (jakiegoś czasu).
LINIA OPORU
POPRAWNIE: Po linii najmniejszego oporu. BŁĘDNIE: Po najmniejszej linii oporu.
BYNAJMNIEJ
partykuła wzmacniająca przeczenie zawarte w wypowiedzi, np. Nie twierdzę bynajmniej, że jest to jedyne rozwiązanie. // to synonim wyrazów wcale, zupełnie; słowo występuje zwykle z przeczeniem a. w zdaniach z czasownikiem zaprzeczonym: Zdała, bynajmniej nie dzięki znajomościom; Bynajmniej nie miał złudzeń; może też być wyrazem samodzielnym, którego użyje się np. po to, by odrzucić sugestię: Idziesz do kina? Bynajmniej, wychodzę się tylko przewietrzyć; innym zastosowaniem bynajmniej jest wzmocnienie przeczenia zawartego we wcześniejszej wypowiedzi: Nie narzekał na brak pieniędzy. Bynajmniej, szastał nimi na prawo i lewo.// Powszechnym i kompromitującym błędem jest natomiast zamienianie bynajmniej z partykułą -> przynajmniej: Bynajmniej mam pomysły/ Przynajmniej mam pomysły; Bynajmniej ja tak myślę/ Przynajmniej ja tak myślę.
na dworze
Jedyną poprawną jest forma ‚na dworze’ (podobnie jak ‚wracać z dworu’). Dopuszczalnym regionalizmem (charakterystycznym dla południa Polski) jest forma ‚na polu’ (i analogicznie ‚wracać z pola’).
JAKIŚ VS. JAKICHŚ
Jakiś to zaimek nieokreślony (np. jakiś dom), który może być dodawany do określenia przybliżonego czasu (np. za jakiś czas), także wyrażający przypuszczenie, że cecha określana przez przymiotnik tylko w pewnym stopniu przysługuje komuś lub czemuś (np. jakiś markotny). Jakichś z kolei to dopełniacz lub miejscownik liczby mnogiej, a w rodzaju męskoosobowym też biernik, zaimka ‚jakiś’ (np. szukamy jakichś butów)
PRZEKONYWAĆ
POPRAWNIE: Przekonujący lub przekonywający. BŁĘDNIE: Przekonywujący.
CUDZYSŁÓW
POPRAWNIE: W cudzysłowie. BŁĘDNIE: W cudzysłowiu.
W PRZECIĄGU
POPRAWNIE: W ciągu (jakiegoś czasu). BŁĘDNIE: W przeciągu (jakiegoś czasu).
POWINĄĆ VS PODWINĄĆ
POPRAWNIE: Powinęła mu się noga. BŁĘDNIE: Podwinęła mu się noga.
OKRES/CZAS
POPRAWNIE: Okres; czas. BŁĘDNIE: Okres czasu.