Level 102 Level 104
Level 103

związki frazeologiczne 5


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kozioł ofiarny
osoba obarczana winą i ponosząca odpowiedzialność za czyny popełnione przez innych
kraina mlekiem i miodem płynąca
kraina żyzna, urodzajna, bogata, raj na ziemi
manna z nieba
coś niezasłużonego, przychodzącego bez wysiłku, nieoczekiwany dar, zysk, ratunek w trudnej sytuacji
miłosierny Samarytanin
człowiek bezinteresowny, współczujący, pomocny, nieobojętny
niewierny Tomasz
niedowiarek, człowiek nieufny, sceptyczny, chcący wszystko sprawdzić
palec boży
zjawisko odbierane jako interwencja sił nadprzyrodzonych, zwłaszcza kiedy kogoś spotyka zasłużona kara
salomonowy wyrok
wyrok mądry, sprawiedliwy, uwzględniający interesy przeciwnych stron
sodoma i gomora
gniazdo rozpusty, siedlisko zła i zepsucia obyczajów; wielkie zamieszanie, chaos i bałagan
wdowi grosz
niewielka kwota ofiarowana przez osobę ubogą; dar okupiony wieloma wyrzeczeniami
żona Lota
kobieta ciekawska; wg Biblii została zamieniona w słup soli