Level 101 Level 103
Level 102

związki frazeologiczne 4


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stajnia Augiasza
wielki nieporządek, nagromadzenie błędów wymagających usunięcia; jedną z 12 prac Herkulesa było oczyszczenie stajni króla Augiasza, której nie sprzątano przez 30 lat
syzyfowa praca
praca nieprzynosząca efektu, daremna, niemająca końca, skazana na niepowodzenie, od imienia mitycznego króla greckiego, który za swoje liczne przewinienia, po śmierci toczył na szczyt góry ciężki głaz, spadający wciąż w dół
węzeł gordyjski
zagmatwana sprawa trudna do rozwiązania; kunsztowny węzeł z łyka złożony w świątyni Zeusa przez Gordiosa I rozwiązał Aleksander Wielki, przecinając go mieczem
wieniec laurowy
symbol zwycięstwa i nagroda za nie; wieniec z liści wawrzynu, u starożytnych Greków i Rzymian przyznawany zwycięzcom, artystom, uczonym
złote runo
bezcenny, legendarny skarb; bogactwo; w mitologii greckiej skóra barana ze złotą wełną, strzeżona przez smoka, po którą wyprawili się Argonauci
alfa i omega
najwyższy autorytet w jakiejś dziedzinie; wyrocznia; istota wszechwiedząca
ciemności egipskie
brak niezbędnego oświetlenia, nieprzeniknione ciemności
judaszowe srebrniki
zapłata otrzymana za zdradę; haniebnie zarobione pieniądze
kamień węgielny
początek jakiejś działalności, podstawa jej rozpoczęcia, najważniejsza rzecz
kolos na glinianych nogach
coś pozornie potężnego, lecz opartego na słabych podstawach, bliskiego upadku