Level 100 Level 102
Level 101

związki frazeologiczne 3


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drzeć z kimś koty
kłócić się, być z kimś w niezgodzie
piąte koło u wozu
coś niepotrzebnego, nadmiarowego, zawadzającego
wzrok bazyliszka
spojrzenie zabójcze, nieżyczliwe
pocałunek Judasza
fałszywa, obłudna przyjemność, czułość
nić Ariadny
coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji; Ariadna dała Tezeuszowi kłębek nici, dzięki któremu udało mu się wydostać z labiryntu Minotaura
drakońskie prawo
prawo bardzo surowe; rygorystyczne; określenie wzięło się od Drakona, wielkiego reformatora i prawodawcy
puszka Pandory
przyczyna zmartwień i kłopotów; puszka, zawierająca wszystkie nieszczęścia ludzkie, dana przez Zeusa Pandorze, która otworzywszy ją przez ciekawość, wypuściła nieszczęścia na świat
Pyrrusowe zwycięstwo
zwycięstwo pozorne, okupione dużymi stratami; od imienia króla Epiru, który zwyciężając Rzymian pod Asculum w Apulii poniósł bardzo ciężkie straty
róg obfitości
bogactwo; stale napełniający się płodami ziemi ułamany róg kozy Amaltei, karmicielki małego Zeusa
spartańskie wychowanie
prosty, surowy, zahartowany tryb życia; dyscyplina; od słowa oznaczającego mieszkańca starożytnej Sparty