Level 99 Level 101
Level 100

związki frazeologiczne 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kula u nogi
przeszkoda, ciężar
lwia część
znacznie większa część
łabędzi śpiew
końcowy przejaw czyjejś działalności (najczęściej w odniesieniu do twórczości artysty)
kruszyć kopie
spierać się o coś
nie zasypiać gruszek w popiele
nie zaniedbywać spraw wymagających załatwienia
gonić w piętkę
tracić sprawność umysłową, postępować wbrew rozsądkowi, mylnie rozumować
przychylić komuś nieba
być dla kogoś dobrym, serdecznym
spalić na panewce
nie udać się, nie powieść się
mieć duszę na ramieniu
bać się
w gorącej wodzie kąpany
niecierpliwy, impulsywny