Level 2
Level 1

różne 1


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
meritum
sedno, istota sprawy, jej zasadnicza treść
dyletant
człowiek zajmujący się jakąś dziedzina nauki lub sztuki po amatorsku; osoba niemająca wykształcenia
transcendentny
pozazmysłowy, wykraczający poza możliwości doznania i ludzkiego rozumienia ludzkiego
immanentny
właściwy czemuś z natury, nieodłącznie z czymś związany, niewynikający z działania czynnika zewnętrznego,
bigoteria
gorliwe spełnianie praktyk religijnych na pokaz przy jednoczesnym zaniedbaniu duchowości wewnętrznej;
mantyka
potocznie: człowiek nudny, zrzędny; zrzęda, tetryk, dziwak
indolencja
niedołęstwo, nieudolność, niezaradność, nieporadność; ślmazarność; bierność.(i...)
asocjacja
proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. światło zielone mówi nam o wolnej drodze).
ewokacja
wywołanie wspomnień skojarzeń lub wizji czegoś(e...)
promiskuityzm
kontakty seksualne pozbawione więzi uczuciowych, podejmowane z przypadkowymi, często zmienianymi partnerami