1
Multimedia
Wstęp do kursu i kontakt
2
Multimedia
Teoria: Wymowa
3
Ready to learn
Pierwszy kontakt
4
Ready to learn
INFO → otwórz kurs na komputerze
5
Multimedia
INFO
6
Ready to learn
Rozwijanie pierwszego kontaktu
7
Ready to learn
Wskazówka
8
Multimedia
Teoria: Czasy | Film: Odmiana BYĆ
9
Ready to learn
Był, jest, będzie...
10
Multimedia
Teoria: Podmiot zdania
11
Ready to learn
O kogo chodzi?
12
Ready to learn
Ja jestem, ty jesteś...
13
Ready to learn
Słownictwo: Samopoczucie
14
Ready to learn
Jak się masz?
15
Ready to learn
Odmiana: ROBIĆ
16
Ready to learn
Słownictwo: Jedzenie
17
Ready to learn
Nasze miejsce w świecie
18
Ready to learn
Czasowniki podstawowe
19
Ready to learn
Zdania z podstawowymi czasownikami
20
Ready to learn
Czasowniki zmysłów
21
Ready to learn
Przymiotniki zmysłów
22
Ready to learn
Słownictwo: Kolory
23
Multimedia
Teoria: Liczby
24
Ready to learn
Liczebniki
25
Ready to learn
Czasowniki naukowe
26
Multimedia
Teoria: Przeczenie
27
Ready to learn
Czasownik przeczący UA-
28
Ready to learn
Słownictwo: Pory dnia
29
Ready to learn
Tekst: Et Eärello...
30
Ready to learn
Słownictwo: Czas
31
Ready to learn
Odmiana: MIEĆ
32
Multimedia
Teoria: Dzierżawczość
33
Ready to learn
Określanie przynależności
34
Multimedia
Teoria: Przymiotniki
35
Ready to learn
Przymiotniki podstawowe
36
Ready to learn
Słownictwo: Dni tygodnia
37
Ready to learn
Słownictwo: Miesiące
38
Ready to learn
Słownictwo: Pory roku
39
Ready to learn
Słownictwo: Rodzina i inni ludzie
40
Ready to learn
Słownictwo: Praca i tytuły ○
41
Ready to learn
Słownictwo: Części ciała ○
42
Ready to learn
Spójniki
43
Ready to learn
Słownictwo: Rośliny małe ○
44
Ready to learn
Słownictwo: Drzewa ○
45
Ready to learn
Wszystko i nic
46
Ready to learn
Zapytaj o wszystko
47
Ready to learn
Śmieszni fałszywi przyjaciele
48
Multimedia
"Namárië"
49
Ready to learn
Tekst: Namárië 1/2
50
Multimedia
Podsumowanie i następna część