1
Ready to learn
Wskazówka
2
Multimedia
Wstęp do kursu
3
Multimedia
Teoria: Wymowa
4
Ready to learn
Pierwszy kontakt
5
Ready to learn
Rozwijanie pierwszego kontaktu
6
Multimedia
Teoria: Czasy | Film: Odmiana BYĆ
7
Ready to learn
Odmiana: BYĆ
8
Multimedia
Teoria: Podmiot zdania
9
Ready to learn
Określanie podmiotu
10
Ready to learn
Odmiana: BYĆ przez osoby
11
Ready to learn
Słownictwo: Samopoczucie
12
Ready to learn
Zdania: Samopoczucie
13
Ready to learn
Czasowniki podstawowe
14
Ready to learn
Odmiana: MÓWIĆ
15
Ready to learn
Słownictwo: Jedzenie
16
Ready to learn
Nasze miejsce w świecie
17
Ready to learn
Zdania z podstawowymi czasownikami
18
Ready to learn
Czasowniki zmysłów
19
Ready to learn
Przymiotniki zmysłów
20
Ready to learn
Słownictwo: Kolory
21
Multimedia
Teoria: Liczby
22
Ready to learn
Liczebniki
23
Ready to learn
Czasowniki naukowe
24
Multimedia
Teoria: Przeczenie
25
Ready to learn
Czasownik przeczący UA-
26
Ready to learn
Słownictwo: Pory dnia
27
Ready to learn
Tekst: Et Eärello...
28
Ready to learn
Słownictwo: Czas
29
Ready to learn
Odmiana: MIEĆ
30
Multimedia
Teoria: Dzierżawczość
31
Ready to learn
Określanie przynależności
32
Ready to learn
Odmiana: ROBIĆ
33
Multimedia
Teoria: Przymiotniki
34
Ready to learn
Przymiotniki podstawowe
35
Ready to learn
Słownictwo: Dni tygodnia
36
Ready to learn
Słownictwo: Miesiące
37
Ready to learn
Słownictwo: Pory roku
38
Ready to learn
Słownictwo: Rodzina i inni ludzie
39
Ready to learn
Odmiana: IŚĆ ○
40
Ready to learn
Słownictwo: Praca i tytuły ○
41
Ready to learn
Słownictwo: Części ciała ○
42
Ready to learn
Spójniki
43
Ready to learn
Słownictwo: Rośliny małe ○
44
Ready to learn
Słownictwo: Drzewa ○
45
Ready to learn
Wszystko i nic
46
Ready to learn
Zapytaj o wszystko
47
Ready to learn
Śmieszni fałszywi przyjaciele
48
Multimedia
Namárië
49
Ready to learn
Tekst: Namárië 1/2
50
Multimedia
Podsumowanie i następna część