1
Ready to learn
Pierwszy kontakt
2
Ready to learn
Rozwijanie pierwszego kontaktu
3
Multimedia
Film: Odmiana BYĆ, zaimki osobowe
4
Ready to learn
Odmiana: "BYĆ" przez czasy i tryby
5
Ready to learn
Określanie podmiotu, wykonawcy...
6
Ready to learn
Odmiana: BYĆ przez osoby
7
Ready to learn
Słownictwo: Samopoczucie
8
Ready to learn
Zdania: Samopoczucie
9
Ready to learn
Czasowniki podstawowe
10
Ready to learn
Słownictwo: Jedzenie
11
Ready to learn
Nasze miejsce w świecie
12
Ready to learn
Czasowniki zmysłów
13
Ready to learn
Słownictwo: Kolory
14
Ready to learn
Czasowniki naukowe
15
Ready to learn
Liczebniki
16
Ready to learn
Czasownik przeczący
17
Ready to learn
Słownictwo: Pory dnia
18
Ready to learn
Przykładowe zdania z podstawowymi czasownikami
19
Ready to learn
Słownictwo: Czas
20
Ready to learn
Tekst: "Et Eärello..."
21
Ready to learn
Określanie przynależności
22
Ready to learn
Słownictwo: Dni tygodnia
23
Ready to learn
Odmiana: "MÓWIĆ" przez czasy i tryby
24
Ready to learn
Słownictwo: Miesiące
25
Ready to learn
Odmiana: "MIEĆ" przez czasy i tryby
26
Ready to learn
Słownictwo: Pory roku
27
Ready to learn
Odmiana: "ROBIĆ" przez czasy i tryby
28
Ready to learn
Słownictwo: Rodzina i inni ludzie
29
Ready to learn
Odmiana: "IŚĆ" przez czasy i tryby
30
Ready to learn
Tekst: "Namárië" (cz. 1 z 2)
31
Ready to learn
Słownictwo: Praca i tytuły
32
Ready to learn
Słownictwo: Części ciała
33
Ready to learn
Spójniki
34
Ready to learn
Słownictwo: Rośliny małe
35
Ready to learn
Słownictwo: Drzewa
36
Ready to learn
KONTYNUACJA kursu dostępna!