Level 18 Level 20
Level 19

1701-1800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nederig
humble
doodvallen
to drop dead, die
de line
the line
de cabine
the cabin
de stomkop
the tomnoddy, fool, dunce [not de ezel, de sukkel, de domoor, de sufferd, de grapjas]
hierom
for this reason
afslaan
to turn down, decline, reject; halt, stop; turn
de ketel
the boiler, kettle
chagrijnig
cranky, bad-tempered, grumpy
onbetrouwbaar
unreliable, untrustworthy
de hasj
the hashish
het leder
the leather
de heerser
the ruler, sovereign
welles
sure it is! sure he did! sure I am!
de boosheid
the anger
buitenaf
from outside
de doodskist
the coffin
de artillerie
the artillery [not het geschut, het kanon]
de parel
the pearl, bead
de millimeter
the millimeter (=0.001m)
hogerop
higher, hierarchically higher
het geschut
the big gun, cannon, artillery weapon [not het kanon, de artillerie]
lichtjes
lightly, slightly
de briefing
the briefing, meeting
de faciliteit
the facility
het ongemak
the discomfort, inconvenience
de pool
the pole
het pasje
the ID, ID card, passport [not de pass, de identificatie, de legitimatie]
meedogenloos
ruthless, merciless
de visser
the fisherman
de zweep
the whip
de conversatie
the conversation
het schuim
the foam
geloofwaardig
credible, plausible
de es
the ash (plant), ash tree
afblazen
to blow off; call off, cancel
eroverheen
over it
de driehoek
the triangle
bedorven
spoiled
pauzeren
to pause, take a break
het aandenken
the souvenir, keepsake
zuipen
to drink heavily, carouse, swig, guzzle [not buizen]
het novum
the novelty
de sluipschutter
the sniper
de knapperd
the handsome person, hunk
de been
1. the leg (pl.: de ~nen) 2. the bone (part of skeleton, pl.: de ~deren)
aanbevelen
to recommend, advocate
de onderbreking
the interruption
de voldoening
the satisfaction
verantwoorden
to answer to, justify, be responsible for
chanteren
to blackmail, extort money
morgenmiddag
tomorrow afternoon
knettergek
crazy, bonkers, completely insane [not crazy, getikt, geschift, stapelgek, maf]
de paraplu
the umbrella
aftellen
to count down
getalenteerd
talented
de kool
the cabbage
geestig
witty, funny, humorous
gedoemd
doomed
binnengaan
to enter, go inside [ot binnenlaten, binnevallen]
de verbintenis
the obligation, commitment
de mummie
the mummy
de schotwond
the gunshot wound
de gorilla
the gorilla
het credit
the credit (esp. in accounting)
vanbinnen
from the inside
de blouse
the blouse
de sensatie
the sensation
de afwas
the dishes, dishwashing
de transactie
the transaction
het wandel
the behavior, behaviour, conduct
de bevelhebber
the commander, person in command
joggen
to jog, running
de peper
the pepper
veelbelovend
promising
de dageraad
the dawn, daybreak
de power
the power
het narcoticum
the narcotic
onthoofd
beheaded, decapitated
het erewoord
the word of honor [not de eerlijkheid, de integriteit]
teruggetrokken
withdrawn
de schoonmoeder
the mother-in-law
de aanbeveling
the recommendation
de opsluiting
the confinement
de gokker
the gambler
de tijdmachine
the time machine
dakloos
homeless
erdoorheen
through (to)
toveren
to perform magic, work magic, conjure
de boor
the drill (tool)
de handlanger
the henchman, accomplice
het lijkenhuis
the morgue, mortuary
bemachtigen
to grab, acquire with difficulty
inschrijven
to sign up, register, enroll
de kerstboom
the christmas tree
afsnijden
to cut off
de conventie
the convention, meeting; agreement, accord
bijdehand
spry, bright, smart; forward, bold
de handleiding
the instruction, manual
het bevelschrift
the order, warrant, written command