Level 3 Level 5
Level 4

Unit 4 HUMAN IN NATURE


155 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waterfall
şelale
mountain
dağ
forest
orman
lake
göl
river
nehir, ırmak
island
ada
beach
plaj, sahil
ocean
okyanus
desert
çöl
hill
tepe
The Cherokee
çeroki (kızıl derili kabilesi)
The Aboriginers
Aborjinler (Avustralya kabilesi)
The Masai
masai kabilesi
The Huli
Huli kabilesi
The Apaches
Apaçi (Kızılderili Kabilesi)
The Sioux
Siyu (Kızılderili Kabilesi)
The Maori
Mauri Kabilesi
The Sentinelese
Sentinel Yerlileri
allow
izin vermek
nature
doğa, tabiat
tribe
kabile
tribal
kabile ile ilgili
interview
mülakat, görüşme, röportaj
follow-up
takip etmek
detail
detay, ayrıntı
take turns
sırayla yapın
weekdays
hafta içi
at noon
öğle vakti
early
erken
late
geç
midnight
gece yarısı
at night
geceleyin
in the morning
sabahleyin
afternoon
öğleden sonra
evening
akşam
weekends
hafta sonları
always
daima
often
sık sık
sometimes
bazen
rarely
nadiren
never
asla
volcanic eruption
volkanik patlama ( yanardağ patlaması)
earthquake
deprem
tsunami
tsunami (büyük deprem dalgası)
avalanche
çığ
drought
kuraklık
landslide
heyelan, toprak kayması
flood
sel
hurricane
kasırga
explosion
patlama
definition
tarif
material
madde, materyal
violent
şiddetli
move
hareket
Earth's surface
yer (Dünya) yüzeyi
large amount
yüksek miktarda
fall down
düşmek
quickly
hızlıca
beyond
ötesinde, ilerisinde
normal limit
normal sınır
storm
fırtına
extremely
fevkalade çok, aşırı derecede
large wave
büyük talga
natural disasters
doğal afetler
Mother Nature
tabiat ana
a bit scary
biraz korkutucu
unfortunately
ne yazık ki
heavy rains
yoğun yağışlar
drift away
sürüklenmek
in an absolute mess.
tam bir karmaşa içinde
by the way
bu arada
female
dişi
reason
sebep
highlighted
altı çizili (başka renkle vurgulanmış)
sudden
ani
less
daha az
much
çok
in danger
tehlike altında
free form danger
tehlikeden uzakta
regular
düzenli
irregular
düzensiz
either
ikisinden biri
edge
kenar
bursting
patlama
face
yüz yüze kalmak
safety rules
güvenlik kuralları
in early ages
erken yaşlarda
earthquake drills
deprem çalışmaları
local fire department
yerel itfaiye birimi
regularly
düzenli olarak
earthquake simulation machines
deprem simülasyon makineleri
soil
toprak
stay away
uzak durmak
river banks
ırmak kıyısı
electrical wires
elektrik telleri
take shelter
sığınmak
solid
katı
piece of furniture
mobilya parçası
You need to ...
... men lazım
under hard conditions
zor şartlar altında
somehow
bir şekilde
Naples
Napoli (İtalya)
close to ...
... e yakın
leave
ayrılmak, terk etmek
rich in mineral
mineral bakımından zengin
take the subject seriously
işi ciddiye almak
well organised
iyi örgütlenmiş
government
hükümet
earthquake detection and warning systems
deprem tesbit ve uyarı sistemleri
solution
çözüm
strike
vurmak
9.0 magnitude earthquake
9 büyüklüğünde deprem
cyclone
siklon, hortum tufan
typhoon
tayfun
occur
meydana gelmek
region
bölge
firefighter
itfaiyeci
police officer
polis memuru
zoo keeper
hayvanat bahçesi bekçisi
wildlife photographer
vahşi yaşam fotoğrafçısı
park ranger
Park görevlisi (bekçisi)
explorer
kaşif, seyyah
communication
iletişim
desert
çöl
journey
yolculuk, seyahat
real life events
gerçek yaşam olayları
travelling from one place to another
bir yerden diğerine seyahat etmek
adventurous
maceraperest,serüven seven,maceralı
take off
elbiselerini çıkarmak
scarf
eşarp
tent
çadır
keep warm
sıcak kalmak
unusual abilities
olağan dışı yetenekler
for adventure
macera olsun diye
speak English fluently
İngilizceyi akıcı konuşmak
like this
böyle, bu şekilde
live on the edge
uçlarda yaşamak
fix
tamir etmek
cycle
bisikletle dolaşmak
hard weather conditions
zor hava şartları
documentary
belgesel
daily life
günlük yaşam
abilities
yetenekler
dive
dalmak
diving tank
dalış tüpü
how does he travel
o nasıl seyahat eder
who does he travel with
kiminle seyahat eder
where does he sleep at night
gece nerde uyur
cycle through desert
çölde bisikletle seyahat etmek
travel alone
yalnız seyahat etmek
put out fire
ateşi söndürmek
climb mountain
dağa tırmanmak
fix his bike
bisikletini tamir etmek
survive hard conditions
zor şartlar altında hayatta kalmak
familiar words
bilinen kelimelerle