Level 6 Level 8
Level 7

Władze


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
les autorités
władze
la sécurité
bezpieczeństwo
la ceinture de sécurité
pas bezpieczeństwa
l'inflation
inflacja
préparer
przygotowywać
embaucher
zatrudniać; wynajmować
résoudre
rozwiązywać (problem)
construire
budować
améliorer
ulepszać
exiger
żądać; wymagać
créer
tworzyć
identifier
identyfikować
causer
powodować
élever un enfant
wychowywać dziecko
cruel
okrutny
sévère
surowy; poważny
récemment
ostatnio
suffisamment
wystarczająco
l'hôpital a été fermé par les autorités
szpital został zamknięty przez władze
l'affaire a déjà été résolue par la police
sprawa została już rozwiązana przez policję