Level 5
Level 6

1.5 Profil de prof


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un cancre
een vervelende leerling
une caractéristique
een eigenschap
un trait de caractère
een karaktertrek, eigenschap
le désordre
de wanorde
la détente
ontspanning (v. spieren e.d.); ontspanning (fig.); springvermogen, werpvermogen (sp.); trekker (v.vuurwapen); krachtsexplosie (sp.)
l'orthographe
de spelling
un truc
en ding (fam)
autoritaire
bazig
détendu
ontspannen
excentrique
raar, heel apart
exigeant
veeleisend
franc, franche
oprecht, eerlijk
juste
rechtvaardig
strict
nauwgezet, strikt
maîtriser
beheersen
maîtriser une matière
een vak beheersen
un résumé
een samenvatting
Cela me plaît plus
Dat vind ik leuker, bevalt me meer
je préfère
ik verkies
dans ce film il s'agit de
die film gaat over
l'humour
humor
Pour moi
voor mij
selon moi
volgens mij
à mon avis
naar mijn mening
je pense que
ik denk dat
je crois que
ik denk dat