Level 4 Level 6
Level 5

Tiếp Năng Lượng


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
접시
đĩa
유리잔
ly
cốc
차 한잔
một cốc trà
chai
스타터
khai vị
메인 코스
món chính
디저트
tráng miệng
tôi (kính ngôn)
전혀
bất cứ gì
뭔가
một thứ gì đó
아무것도
bất cứ thứ gì; không thứ gì
~으로 (~로)
tiểu từ chỉ hướng
~시겠어요?
có muốn ... ? (kính ngôn)
차 드시겠어요?
bạn có muốn uống trà không? (kính ngôn)
무엇으로 드시겠어요?
bạn có muốn ăn gì không? (kính ngôn)
병으로 하시겠어요? 유리잔으로 하시겠어요?
bạn muốn chai hay ly?
저는 차 한잔 좀 주시겠어요?
cho tôi xin một cốc trà được không?
저는 우유 좀 주시겠어요?
cho tôi xin một ít sữa được không?
디저트 좀 있어요?
bạn có đồ tráng miệng gì không?
나는 아무것도 없어요
tôi không có gì hết
나는 물이 전혀 없어요
tôi không có nước gì hết
물론 나는 물이 좀 있어요
tất nhiên là tôi có nước