Level 20 Level 22
Level 21

Tiếp Xăng Từ Vựng: Nơi Chốn


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
깃발
lá cờ
타운
thị trấn
도시
thành phố
수도
thủ đô
아파트
căn hộ
nhà
하노이
Hà Nội
호치민
Hồ Chí Minh
서울
Seoul; Xê-Un
부산
Busan
살다
sống (nguyên mẫu)
너무
quá; quá nhiều
항상
luôn luôn
절대
tuyệt đối
tại sao
~기 때문에
... nên
그들은 부산에 살아요
họ sống ở Busan
그녀는 서울에 집이 있어요
cô ấy có một ngôi nhà ở Seoul
당신은 항상 행복해요
bạn luôn vui vẻ
그는 절대 행복하지 않아요
anh ấy không bao giờ vui vẻ
당신은 왜 그렇게 슬퍼해요?
tại sao bạn buồn vậy?
당신이 아프기 때문에 ~
bạn bị ốm nên ...
배고프기 때문에 ~
đói bụng nên ...
나는 배고프기 때문에 화가 나요
tôi đói nên tôi tức giận
그는 여자친구가 없기 때문에 조금 슬퍼해요
anh ấy không có bạn gái nên anh ấy hơi buồn một chút