Level 19 Level 21
Level 20

Thời Gian & Không Gian


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
하루
một ngày (24 giờ)
tuần
tháng
năm
tuổi; thịt
나이가 많은
nhiều tuổi; già
어리다
trẻ
bao nhiêu
몇 살
bao nhiêu tuổi
이것은 내 개예요
đây là con chó của tôi
그는 몇 살이에요?
cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?
그는 열두 살이에요
cậu ấy là mười hai tuổi
내 고양이는 정말 나이가 많아요
con mèo của tôi rất già
당신은 정말 어려요
bạn đang thực sự khó khăn