Level 17 Level 19
Level 18

Tự Do Như Chim


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
충성스럽다
trung thành (nguyên mẫu)
용감하다
dũng cảm (nguyên mẫu)
영리하다
khôn; thông minh (nguyên mẫu)
멍청하다
đần; ngu (nguyên mẫu)
고집스럽다
cứng đầu (nguyên mẫu)
자유롭다
tự do (nguyên mẫu)
조용하다
yên tĩnh (nguyên mẫu)
시끄럽다
ồn ào (nguyên mẫu)
귀엽다
dễ thương (nguyên mẫu)
~처럼
như
개처럼 충성스러운
trung thành như chó
새처럼 자유로운
tự do như chim