Level 11 Level 13
Level 12

Tiếp Xăng Từ Vựng: Màu Sắc


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
màu
빨간색
màu đỏ
파란색
màu xanh dương
노란색
màu vàng
초록색
màu xanh lá
검은색
màu đen
분홍색
màu hồng
보라색
màu tím
하얀색
màu trắng
주황색
màu cam
갈색
màu nâu
회색
màu xám
연한
nhạt
짙은
sẫm
연한 파란색
màu xanh dương nhạt
짙은 빨간색
màu đỏ sẫm