Level 2
Level 1

Nói Thẳng Thắn


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
훌륭하다
tuyệt diệu
아름답다
đẹp
예쁘다
xinh
강하다
khoẻ khoắn
약하다
yếu
뚱뚱하다
béo
날씬하다
gầy
못생기다
xấu
멋지다
hay; chất; tốt (chỉ người)
크다
lớn
짧다
ngắn
작다
nhỏ
길다
dài
생각
suy nghĩ
생각하다
nghĩ (nguyên mẫu)
~기에
rằng
그렇게
như vậy
내가 생각하기에 ~
tôi nghĩ rằng ...