Level 17
Level 18

Thời Tiết Trên Mặt Đất


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a storm
cơn bão
a thunderstorm
cơn giông
lightning
sét
wind
cơn gió
windy
nhiều gió
fog
sương mù
foggy
có sương mù
a cloud
mây
cloudy
âm u
a risk
rủi ro
a risk of ...
sự rủi ro về ...
a chance
cơ hội; nguy cơ
a chance that ...
có nguy cơ ...
a weather forecast
dự báo thời tiết
clear
trong xanh
to clear up
trở nên trong xanh
might
có khi
I might
tôi có khi ...
bright
sáng chói
soaked
ướt sũng
probably
chắc hẳn là
up north
trên phía bắc
down south
dưới phía nam
out east
sang phía đông
out west
sang phía tây
always read the weather forecast
luôn luôn đọc dự báo thời tiết
there is a risk of lightning
có nguy cơ sét đánh
there is a chance that the sun will shine today
có khả năng mặt trời sẽ toả sáng hôm nay
there will be showers out west
sẽ có mưa rào sang phía tây
it'll probably clear up down south
dưới phía nam chắc hẳn sẽ trở nên trong xanh
it might snow this evening
tối nay có khi có tuyết rơi
if he doesn't bring his umbrella, he'll get soaked
nếu anh ấy không mang theo ô, anh ấy sẽ bị ướt sũng