Level 12 Level 14
Level 13

Cụm Từ: Làm Họ Cười


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a beginner
người mới bắt đầu
beginner's luck
vận may của người mới bắt đầu
the elephant in the room
điều hiển nhiên gì đó không ai muốn nhắc tới
perfect
hoàn hảo
picture-perfect
cực kỳ hoàn hảo
to spit
nhổ
an image
hình ảnh
the spitting image
sự giống như đúc
a can
cái lon
a worm
con sâu
a can of worms
thành ngữ chỉ điều gì đó nếu bị lôi ra sẽ rất tồi tệ
a herring
cá trích
a red herring
thành ngữ chỉ điều gì đó làm đánh lạc hướng
a blink
nháy mắt
in the blink of an eye
trong nháy mắt
a swing
xích đu
a roundabout
bùng binh
swings and roundabouts
thành ngữ chỉ một tình hình rất có nhiều lợi ích nhưng cũng có rất nhiều vấn đề
to break
đập vỡ
break a leg!
chúc may mắn
an edge
rìa; cạnh
living on the edge
thành ngữ chỉ lối sống phiêu lưu mạo hiểm