Level 5 Level 7
Level 6

Mọi Chuyện Đã Qua Rồi!


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I helped my dad in the kitchen yesterday
tôi giúp bố tôi trong trong bếp ngày hôm qua
we waited for two weeks
chúng tôi đã đợi hai tuần
we already asked him that question
chúng tôi đã hỏi anh ta câu hỏi đó rồi
I studied in Japan for two months
tôi từng đi học ở Nhật hai tháng
we ordered four starters
chúng tôi đã gọi bốn món khai vị
they lived in China for eight years
họ từng sống ở Trung Quốc tám năm
I loved him
tôi từng yêu anh ấy
I loved cakes and chocolate too much
tôi từng thích bánh và sô cô la quá nhiều
who ate my cake?
ai đã ăn bánh của tôi?
he spoke English very well
anh ấy nói tiếng Anh rất giỏi
we drank too much beer last night
chúng tôi uống quá nhiều bia tối qua
he bought that car twenty years ago
anh ấy mua cái xe ô tô ấy hai mươi năm trước
we took a taxi last time
chúng tôi đi tắc xi lần trước
I wrote a book two years ago
tôi viết một quyển sách hai năm trước
I thought you studied at university
tôi tưởng bạn từng học đại học
they didn't have dinner with us
họ đã không ăn tối với chúng tôi
they made a big cake for you last year
họ làm một cái bánh kem lớn cho bạn năm ngoái
we slept on the train because we had no money for a hotel
chúng tôi từng ngủ ở trên tàu vì chúng tôi không có tiền cho khách sạn
my grandpa always went for a run in the morning
ông tôi từng đi chạy thường xuyên vào buổi sấng
I knew you didn't eat enough
tôi đã biết là bạn không ăn đủ mà
I saw her in the library yesterday
tôi nhìn thấy cô ấy trong thư viện hôm qua
you met him in the club two weeks ago
bạn gặp anh ấy trong câu lạc bộ hai tuần trước
my son got really drunk last night
con trai tôi uống rất say đêm qua
we came to this country many years ago
chúng tôi đến đất nước này từ nhiều năm trước
there were no good films to watch
ở đây không có phim gì hay để xem