Level 2
Level 1

Thư Giãn cùng Phi Hành Đoàn


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exciting
phấn khởi; thú vị
fun
sự vui vẻ
funny
buồn cười; kỳ cục
boring
buồn chán
to relax
thư giãn
to get drunk
uống say
to catch up
bắt kịp; nói chuyện với bạn lâu ngày không gặp
could
khả năng làm gì đó trong quá khứ; phỏng đoán điều gì đó có thể xảy ra; đặt câu hỏi lịch sự
I could
tôi đã có thể
it'll be great
sẽ tuyệt lắm
are you going to watch a film tonight?
bạn có định xem phim tối nay không?
we could go to the cinema
chúng tôi có thể đi rạp phim
he's going to go to a museum this afternoon
anh ấy sẽ đi thăm bảo tàng chiều nay
when are you going to leave?
bao giờ bạn định đi?
we'll speak later
chúng ta sẽ nói chuyện sau