Level 3 Level 5
Level 4

Tiếp Xăng Từ Vựng: Đi Lại


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a thing
một thứ; món đồ
a market
cái chợ
an ATM
máy ATM
a pharmacy
hiệu thuốc
a kiosk
ki-ốt
people
mọi người
a shop
cửa hàng
a supermarket
siêu thị
a car
ô tô
a taxi
tắc xi
a bank
ngân hàng
a book
quyển sách
a bookshop
hiệu sách
a customer
khách hàng
to want
muốn
to rent
thuê
to buy
mua
to sell
bán
to pay
thanh toán
to go shopping
đi mua sắm
there
đây
there is
đây là
there are
những đây là
many
nhiều (đếm được)
few
ít
much
nhiều (không đếm được)
for me
cho tôi
for you
cho bạn