Level 47 Level 49
Level 48

New level


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take time
zaman olmak
take a walk
dolaşmak
take years
yıllar olmak
take a break
ara,mola vermek
take care
dikkat etmek
left
artık anlamı var kullan
be left over
artık kalmak
a great deal of
bir hayli
plenty
bolluk,bereket
job satisfaction
iş memnuniyeti
recruit
işe almak,askere almak,acemi,er,yeni üye
promotion
teklif etmek,teklif
application
uygulama,başvuru
training
çalışma,terbiye,eğitim
as
gibi,sırada,iken,için,çünkü,halde,karşın,olarak
as for
-e gelince
as from
-den itibaren,-den başlayarak
as if
sanki,-mış gibi,güya,sözde
as is
olduğu gibi
as known
bilindiği üzere
as of
itibaren,başlayarak
as yet
şu ana kadar
refer to
-den söz etmek
demonstrator
gösterici,eylemci
cure
şifa,tedavi etmek
pay attention
kulak vermek