Level 44 Level 46
Level 45

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
belong to stg
ait olmak
anthem
şükran ve sevinç duası
identify
tanımak,teşhis etmek,aynı saymak
idenfity
benzerlik,kimlik
resemble
benzemek
beat
dövmek
pattern
numune,örnek,kopyasını çıkarmak
hoodies
kopşonlu montlar
left over
artmak
pod
bezelye
avoid
kaçmak,kurtulmak
appreciate
takdir etmek,değeri artmak
embarrassed
utanmış
embarrassing
utandırıcı
wish
dilek,istek,arzu,dilemek
loss
zarar,kayıp
tie
kravat,bağ,bağlamak
scarce
kıt,az bulunur
scarcity
kıtlık
loved ones
sevdiklerinize
participate in
katılmak
participant
katılımcı
participation
katılım
corporate
ortak,kollektif,birlik halinde
differ
farklı olmak
recognize
tanımak,farkına varmak
search
araştırmak
identity
benzerlik,kimlik
identifiable
kolayca tanınabilen
sew
dikmek