Level 42 Level 44
Level 43

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a new approach
yeni bir yaklaşım
separate
ayırmak,ayrı,ayrı kalmak
appearance
görüntü,görünen
inherit
miras almış olmak
coincidence
tesadüf
similar
benzer
tendency
eğilim
tend to
eğilim olmak,illgilenmek
coincide with
rastlaşmak
nature
doğa,mizaç
nurture
beslemek, büyütmek, yetiştirmek (veya isim olarak),teşvik etmek
salary
maaş
position
konum,durum,görev,yerleştirmek
abbreviation
kısaltma
contact details
iletişim bilgileri
job interview
iş görüşmesi
immigration
göç
flavour
tat,lezzet,arama
reflect
yansıtmak
wealth
zenginlik
bravery
cesaret
demand
istek,talep
estimate
sayısal tahminde bulunmak
figure out
hesaplayarak bulmak,çözmek,halletmek
profit
kar,kar elde etmek
survey
anket,muayene,keşif
questionnaire
anket
define
tanımak
definition
tanım
relationship
ilişki