Level 41 Level 43
Level 42

New level


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
district
bölge
blood
kan,kan bağı
upan
çok üzerinde
inside
içinde
over
üstünde
out of
dışarda,dışında
into
içine
switch on
açmak
plug into
fişe takmak
click on
tıklamak
replace
yerine koymak
undercooked
az pişmiş
misspell
yanlış hecelemek
overslept
aşırı uyku
underachieving
beklenenden az başarı
disagreement
zıt fikirli
instruct
talimat vermek
in struction
talimat
in structor
müfettiş,eğitmen
apply
başvurmak
application
uygulama,başvuru
applicant
başvuran
enrol on
kaydetmek,üye olmak,üye etmek
lesson
ders,ibret
subject
kul,konu
schedule
program
timetable
tarife,ders programı
qualification
nitelik,vasıf
gradually=slowy
yavaş=yavaş
witness
tanık,tanıklı
unwilling
isteksiz,gönülsüz
sum up
özetlemek
script
senaryo,el yazısı,alfabe
twist
bükmek,kıvırmak
budget
bütçe,bütçe yapmak
flop
çırpınmak
break even
ne kar ne zarar