Level 40 Level 42
Level 41

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interact
etkileşmek
interaction
etkileşim
interactive
etkileşimli
pay attention
kulak vermek,dikkat kesilmek
review
yeniden gözden geçirme,eleştiri,eleştirmek
caution
uyarı,dikkat,uyarmak
cautious
dikkatli
release
özgür bırakmak
figurative
mecazi
likely
muhtelemen,mantıklı
at least
hiç olmazsa
least
en az,en küçük
sleeper hits
fazla masraflı olmayan hitler
mean
pinti
state
durum,hal,devlet
trust
güven
genius
deha
set out
yola koyulmak
consumption
tüketim
donate
bağışta bulunmak
donation
bağış
purchase
satın almak
clarify
açıklamak
publish
yayınlamak
clarification
arıtma,temizleme
store
stok
helpless
yardıma muhtaç
dump
çöplük
drains
kanalizan şebekesi
except
ayrı tutmak