Level 39 Level 41
Level 40

New level


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
look out
watch out
look for
aramak(sözlükten kelimenin anlamı)
call back
geri aramak,cevabını vermek
call round
uğramak,ziyaret etmek
go out
dışarı çıkmak,sönmek,modası geçmek
turn ınto
değişmek,dönmek(film senaryosu gibi)
turn into
değişmek,dönmek;(film senaryosu gibi)
go up
yükselmek,çıkmak(film senaryosu gibi)
put on
giymek,takmak,numarası,artırmak
average
ortalama
observed
dikkatle bakmak,gözlemlemek
occur
meydana gelmek
decade
on yıl
urgent
acil
refer
ilgili olmak,ilgilendirmek,kapsamak
greenhouse
limonluk,sera
range of
derece,hız
alter
değişmek,başka türlü olmak
pattern
numune,örnek
major
daha önemli,dahabüyük
adapt
uyarlamak,uydurmak
predict
önceden bildirmek
costly
pahalı,pahalıya mal olan
amusing
hoş,eğlendirici
amuse
eğlendirmek
resort
dinlenme yeri
sort
tür,çeşit
sort of
bir bakıma
thrilling
heyecan verici,titreyen
client
müşteri,alıcı
sheep
koyun
literate
okur yazar,iyi eğitim görmüş
through
aracılığıyla
manufacture
imal etmek
claim
hak talep etmek
fund
sermaye