Level 25 Level 27
Level 26

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unite
birleşmek
host
ev sahibi
violence
şiddet
scream
çığlık atmak
shout
bağırmak
bump/into
çarpmak/içeriye
rage=anger
öfke
tune
akord etmek
because of
dolayı,yüzünden
departure
hareket
memorize
ezberlemek
exhaust
çok yormak
exhausting
yorucu
mention
anmak
monitor
sınıf başkanı
preserve
korumak,muhafaza etmek
pollution
nüfus
fossil fuels
fosil yakıtlar
renewable
yenilenebilir
global warming
küresel ısınma
climate
iklim
emıt
yaymak
ozone layer
ozon tabakası
factory
fabrika
produce
üretmek
deliver
teslim etmek
delivery
teslim
double
iki kat etmek
waste
israf
wasteful
savurgan