Level 19 Level 21
Level 20

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
transport
taşımak,götürmek
war
savaş
wedding
evlilik
wilderness
çöl,el değmemiş yer
activity
etkinlik
advantage
benefit
alternative
alternatif
ban
yasaklamak
blow
esmek,uçurmak
break
kırmak
catch
yakalamak
drop off
uykuya dalmak,vefat etmek, düşmek
flood
sel
fumes
duman
get off
inmek
get on
binmek
go by
geçip gitmek
horn
boynuz,korna
humanitarian
insancıl
income
gelir
miss
özlemek,kaçırmak
monsoon
mason
official
resmi, yetkili, memur, resmi kişi
pick up
tutup kaldırmak
politician
politikacı
purchase
satın almak
qualification
nitelik,vasıf
rainfall
yağış
rickshaw
insan gücüyle çekilen fayton
scooter
küçük motosiklet,trotinet