Level 16 Level 18
Level 17

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
concrete
somut,beton
exhibition
sergi
exhibit
sergilemek
filling cabinet
dosya dolabı
gallery
galeri
image
imaj,sanal resim
notice board
pano
ordinary
sıradan
photocopier
fotokopi makinası
radiation
radyasyon
safety
güvenli
size
beden
strange
tuhaf,garip
studio
stüdyo
surprising
şaşırtıcı
swivel chair
dönen sandalye
thick
kalın
type
çeşit,tip,tür
water cooler
sebil
well-equipped
donanmış,mücehhez,hazırlıklı
change
değiştirmek
college
yüksek okul,fakülte
compare
karşılaştırmak
contract
sözleşme,sözleşme yapmak
discover
keşfetmek
friendly
dostça
natural
doğal
opinion
fikir, görüş, bakış
qualify
hak kazanmak,yeterli olmak
sell
satmak
supply
tedarik etmek,sağlamak