Level 44 Level 46
Level 45

96-100


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Caveat
xəbərdarlıq
Foolhardy
ağılsız, gərəksiz yerə riskli
Treatise
traktat
Churn out
istehsal etmək, buraxmaq, çıxartmaq (very often) (Ç.Abd.)
Elation
sevinc
Turmoil
təlaş, qarışıqlıq
Howler
stupid, amusing mistake - axmaq səhv
Vague
anlaşılmaz, qeyri-müəyyən
Proffer
1) uzatmaq (təklif etmək), 2) (məsləhət) vermək
Proliferate
sürətlə artmaq
Veterinarian
baytar
Unpalatable
acı, qəbul etməsi çətin (həqiqət), 2) not pleasant
Unnerve
sarsıtmaq
Smitten
vurulmaq
Compulsion
təyziq
Raft
sal
Ratify
təsdiqləmək, qəbul etmək
Haul
dartmaq
Licence
vəsiqə, "azadlıq"
Incorporate
özündə birləşdirmək, daxil etmək
Inspectorate
müfəttişlik
Seminal
əhəmiyyətli (özündən sonra üçün)
Privatize
özəlləşdirmək
Provision
1) təhcizat, ehtiyat, 2) şərt
Biddable
sözəbaxan, itaətkar
Menacing
qorxuducu
Glitch
nasazlıq
Resentment
qəzəb, inciklik
Reputed
deyilənə görə
Personable
xoş, qəşəng (insan) - having a pleasant appearance and character
Saviour
xilaskar
Vivid
canlı
Gregarious
ünsiyyətcil
Simmer
qayna(t)maq
Physiognomy
üz quruluşu
Countenance
1) üz ifadəsi 2) dəstək 3) dəstək olmaq, qəbul etmək
Salient
önəmli, əsas
Indigenous
yerli
Enunciate
səsləndirmək, ifadə etmək
Celebrity
məhşur şəxs, məhşurluq
Elocution
diksiya
Valour
şücaət, mübarizlik
Parody
kopyalamaq
Whine
zırıldamaq
Crass
gic-gici - stupid and without considering how other people might feel
Conundrum
bilmece, müəmma
Glare
1) əsəbi baxış atmaq, 2) işıq (parıltı)
Slack
1) boş, 2) durğun 3) məsuliyyətsiz, başdansovdu
Notional
təxmini
Grimace
sifətini turşutmaq
Unremitting
davamlı - never stopping
Unorthodox
fərqli, qeyri adi
Unprovoked
səbəbsiz
Hype
söz-söhbət
Exhort
həvəsləndirmək - to strongly encourage or try to persuade someone to do something
Subordinate
aşağı dərəcəli
Masquerade
pretend to be - maskalanmaq
Grudging
məcburi, istəmədən
Ruling
hökm, hakim (adj.) (party)
Quandary
dilemma
Shove
itələmək, itələmə (n)
Decrepit
1) taqətsiz, 2) köhnə, əldən düşmüş
Gait
gəzmə tərzi
Predisposition
meyil
Carnivorous
ətyeyən
Omnivorous
hər şey yeyən
Herbivorous
otyeyən
Stuck
ilişmiş
Platitude
cliche
Prudent
tədbirli
Hamper
qarşısını almaq, çətinləşdirmək
Reclaim
geri almaq
Revelation
açıqlama