Level 41 Level 43
Level 42

77-82


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Infallible
qüsursuz
Vocation
suitable work
Afford
baha başa oturmaq
Flourish
çiçəkləmək, inkişaf etmək
Peculiar
əcaib, xas
So as to
in order to
Reconciliation
barışıq
Bring about
səbəb olmaq
Phenomenal
qeyri adi
Plight
çətin vəziyyət
Defer
ertələmək
Duly
lazımi şəkildə
Exuberance
şıltaqlıq
Censure
sərt tənqid
Condemnation
qınaq
Elevate smb’s spirits
kefini qaldırmaq
Concession
güzəşt
Surrogate
əvəzedici (insan)
Sycophant
yaltaq (yap)
Exemption
azad icazəsi
Place reliance on
inanmaq
Put a premium on
xüsusi önəm vermək
Atrocity
vəhşilik
Nurse
bəsləmək (grievance, grief)
At will
istədiyi vaxt, istədiyi qaydada
Exceptional
müstəsna
Scatter
tökmək, dağılışmaq, dağıtmaq
Tedious
boring
Implacable
amansız
Placate
sakitləşdirmək
Harbinger
müjdəçi ( especially something bad )
Malignant
bədxah - having a strong wish to do harm
Respite
möhlət
Succumb
məğlub/təslim olmaq
Reverberate
1) exo vermək, 2) (of place) (səsdən) sirkələnmək, 3) sərt təsirini göstərmək
Agony
əzab
Circulate
dövr etmək
Flabby
piyli
Flabbergasted
astonished
Fleeting
qısamüddətli
Dilemma
qərarsız, çətin vəziyyət
Improper
əxlaqsız, uyğunsuz, yalnış
Impulsive
düşünmədən, dərhal
Isolated
uzaq
Overt
aşkar, açıq-aydın
Profound
böyük (dərin)
Indisputable
danılmaz
Inexplicable
anlaşılmaz, izaholunmaz
Malice
qəzəb, kin
Benevolent
xeyirxah
Extinct
nəsli kəsilmiş
Assimilate
1) mənimsəmək, 2) öyrəşmək - adopt to
Capricious
kaprizli
Excruciating
dəhşətli
Extort
təhdid edərək almaq
Asset
1) dəyərli xüsusiyyət/üzv, 2) mülk
Bigoted
yobaz
Blatant
açıq aşkar
Controversial
mübahisəli, ixtilaflı
Virulent
şiddətli
Gratify
1) məmnun etmək, 2) həyata keçirmək
Legitimate
əsaslı,keçərli = düzgün, qanuni
Ineffectual
uğursuz
Amicable
xoşrəftar, dostca
Malady
ciddi problem
Uphold
dəstəkləmək
Consent
razılıq, razılıq vermək
Withhold
gizli saxlamaq, (məlumat) verməyə imtina etmək
Voracious
acgöz, biliyə ac
Greed
acgözlük, var dövlət aclığı
Bystander
şahid, izləyici
Forethought
ehtiyat - careful consideration of what will be necessary or may happen in the future.
Reimburse
geri ödəmək - to pay back money to somebody which they have spent or lost
Disconcerting
narahatedici - disturbing
Repercussion
nəticə
Crest
1) top part of hill, wave? 2) to reach it
Span
1) müddət, 2) last through, 3) cover
Flow
axın, axmaq
Prosperity
uğur (maddi cəhətdən)
Corrupt
korlamaq, qudurtmaq
Impulse
1) ani qərar = urge, 2) impetus
Reservoir
su anbarı, tədarük
Composite
assorti - something that is made of various different parts
Engrave
(adı) həkk etmək
Mount
1) başlatmaq, 2) artmaq, qalxmaq
Preponderant
üstün
Symbolize
simvolizə etmək
Authentic
əsil, real
Confined
kiçik və qapalı
Confine
məhdudlamaq, (yatağa) məhkum olunmaq
Obscure
1) naməlum, qaranlıq (çətin anlaşılan), 2) gizlətmək
Oppress
zülm etmək
Aptly
düzgün şəkildə
Apt
1) uyğun, 2) likely
Marvel
1) möcüzə, 2) heyran olmaq
Muddle
qarışdırmaq, beynini qarışdırmaq, qarışdırmaq (səhv salmaq)
Inclement
sərt (hava)
Premonition
ürəyinə dammaq