Level 39 Level 41
Level 40

62-69


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fascinated
very interested - maraqda (olmaq)
Puzzled
unable to understand something or the reason for something - baffled
Yield
produce, provide = vermək, razılaşmaq
Challenge
sorğulamaq
Authorize
icazə vermək
Tempt
şirnikləşdirək
Entice
persuade by offering - həvəsləndirmək
Subsidy
subsidiya
Integrate
uyğunlaşmaq, birləş(dir)mək
Welfare
rifah
Solidity
möhkəmlik, etibarlılıq
Persist
inad etmək
Mundane
sıxıcı
Alacrity
həvəs
Belittle
kiçiltmək, küçümsəmək
Promulgate
elan etmək, yaymaq (ideya)
Sordid
iyrənc, çirkli
Laceration
kəsik
Abdicate
krallıqdan imtina etmək, (məsuliyyəti) başınndan atmaq
Empower
vəkalət vermək = authorize
Misleading
Giving the wrong idea or impression - yanıldıcı
Tenacious
uzunsürən, qərarlı, inadkar
Deceptive
Giving an appearance or impression different from the true one; misleading - yanıldıcı
Carefree
qayğısız
Resolve
həll etmək = settle, qərar almaq
Dissatisfaction
narazılıq
Contagious
yoluxucu
Inspect
yoxlamaq, nəzarət etmək
Palm off
sırımaq, öz yoluna çəkmək
Rock bottom
ən aşağı səviyyə
Moan
inildəmək, mızıldamaq
Appalling
acınacaqlı, dəhşətli, bərbad
Appal
dəhşətə gətirmək
Indignant
kızgın, əsəbi
Rampant
coşğun, yayğın
Grievance
şikayət
Honorific
şərəfli
Fuss
gərəksiz narahatlıq
Reverse
əksinə dəyişmək
Contract
kiçil(t)mək, (xəstəlik) tutmaq
Disparage
belittle
Reunify
siyasi birliyini bərpa etmək
Slick
ustaca
Premium
əlavə məbləğ, ödəniş
Conclude
başa vurmaq, başa çatmaq - to end, settle
Allot
vermək, ayırmaq - to give time, money, tasks, etc. to somebody/something as a share of what is available
Heed
nəzər yetirmək
Aspirant
istəkli (insan)
Inane
stupid
Ethic
mədəniyyət
Proctor
(imtahanda) nəzarət etmək, nəzarətçi
Admonish
tənbeh etmək
Combative
mübarizəyə hazır
Frantic
tələm-tələsik, annoyed
Imprudent
unwise
Giant
nəhəng
Expedite
speed up
Indecent
əxlaqsız
Paucity
azlıq - small amount/less than enough of something,
Conceit
fəxr, özündənrazılıq, hava
Alumni
former students
Evade
1) yaxa qutarmaq, boyun qaçırtmaq, 2) elude
Acknowledge
1) qəbullanmaq, 2) (passive) recognize - tanınmaq
Amend
düzəliş etmək
Scaffold
dəmir konstruksiya, kazyol - a structure made of scaffolding for workers to stand on when they want to reach high parts of a building
Tackle
uğraşmaq, qarşısını almağa çalışmaq
Outline
özət keçmək
Quote
səsləndirmək
Illustrate
təsvir etmək, göstərmək
Reliance
asılılıq
Initiative
təşəbbüs
Exile
sürgün, mühacir (etmək)
Apparatus
equipment, structure
Arduous
ağır - involving a lot of effort
Sceptical
şübhəçi
Prowess
yetənək
Freak
gözlənilməz hadisə, anormal, "xəstəsi"
Duress
təhdid, məcburiyyət
Construe
yozmaq, (passive) anlaşılmaq
With impunity
cəza almadan
Pernicious
zərərli (sezilməyən)
Duration
müddət
Proponent
dəstəkçi
Legacy
miras
Exertion
1) əziyyət - physical and mental effort, 2) the use of power, smth - istifadə
Inertia
durğunluq
Caustic
corrosive
Exempt
azad, azad etmək/olmaq
Notorious
adı çıxmış (pis)
Harass
təyziq göstərmək
Affluent
zəngin
Discern
fərqinə varmaq, aşkar etmək, "görmək"
Consternation
heyrət, təəsüff, məyusluq - a worried, sad feeling after you have received an unpleasant surprise
Counter
cavab, cavablamaq
Elevate
promote, qaldırmaq
Chronic
uzunmüddətli (xronik) X acute(kəskin)
Lean
piysiz
Overlook
gözdən qaçırmaq, görməzdən gəlmək