Level 2 Level 4
Level 3

21-30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
变化
biến hóa, thay đổi
表示
biểu thị, bày tỏ
表演
biểu diễn
别人
người khác
宾馆
nhà khách, khách sạn
冰箱
tủ lạnh, tủ đá
mới (động tác diễn ra muộn)
菜单
thực đơn
参加
tham gia
cỏ