Level 6 Level 8
Level 7

verba >3x


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
leren kennen, inzien, begrijpen
γιγνώσκω
1 zien 2 kijken
ὁράω
1 lijden, te verduren hebben; 2 ondervinden, ervaren
πάσχω
zeggen, spreken
λέγω
genieten van, zich vermaken (met)
τέρπομαι
willen, wensen, begeren bereid zijn
ἐθέλω
gaan, komen
εἶμι
weten, kennen
οἶδα
aankomen, bereiken
ἱκνέομαι
1 (achter)blijven, 2 wachten
μένω
1 zijn 2 bestaan
εἰμί
antwoorden
ἀπαμείβομαι
spreken tot
πρόσφημι
gaan, komen
ἔρχομαι
1 hebben, bezitten 2 (vast)houden
ἔχω
1 dulden, (ver)dragen, uithouden; 2 (+inf.) van zich krijgen, wagen, kunnen
τλῆναι
1 zwoegen, 2 doorstaan
μογέω
1 (geboren) worden, ontstaan 2 gebeuren
γίγνομαι
gaan, komen
βαίνω
proberen
πειράω
1 op het punt staan om 2 zullen, van plan zijn
μέλλω
komen, gekomen zijn, bereiken, bereikt hebben
ἱκάνω
nemen, innemen, krijgen
αἱρέω
1 plaatsen, (neer)zetten, (neer)leggen; 2 maken tot + 2 acc.
τίθημι
1 gaan staan, staan 2 blijven staan, stand houden
ἵσταμαι
nemen, pakken
λαμβάνω
smeken
λίσσομαι
tonen, laten zien
δείκνυμι
geven
δίδωμι
zeggen, spreken
φημί
zien, kijken naar, aanschouwen
εἰσοράω
1 waarnemen, zien 2 inzien
νοέω
vastpakken
ἅπτομαι
vluchten
φεύγω
tot stand brengen, voltooien
τελέω
opwekken, aansporen
ὄρνυμι
dragen
φέρω
opstaan
ἀνίσταμαι
horen, luisteren
ἀκούω
liggen
κεῖμαι
gieten, vergieten, storten
χέω
uitgieten, uitschudden, storten
ἐκχέω
zitten
ἵζομαι
weggaan, gaan, komen
οἴχομαι
worden, gebeuren, (blijken te) zijn
πέλομαι
schreeuwen
βοάω
slapen, in slaap vallen
εὕδω
teruggeven
ἀποδίδωμι
ik sprak tot
προσέειπον
1 drukken, neerdrukken, kneden; 2 in het nauw brengen, kwellen, uitputten;
πιέζω
antwoorden
ἀμείβομαι
losmaken
λύω
toespreken, spreken tot
προσαυδάω
spreken
φωνέω
aansporen, bevelen, opdragen
κελεύω
vastbinden, boeien, gevangen zetten
δέω
drinken
πίνω
drinken uit
ἐκπίνω
eten, opeten, verslinden
ἔδω
vallen
πίπτω
doden
κτείνω
sterven
θνῄσκω
temmen, bedwingen
δάμνημι
doden
κατακτείνω
gooien, werpen, treffen
βάλλω
brengen, leiden
ἄγω
1 leven 2 zijn leven doorbrengen
ζώω
dichtsmeren
ἀλείφω
spreken
φράζω