Level 5 Level 7
Level 6

substantiva >3x


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
man
ἀνήρ
man,mens
ἄνθρωπος
stad
ἄστυ
1 beproeving 2 pijn, verdriet
ἄλγος
1 adem, leven, energie, bewustzijn, geesteskracht 2 hart, gemoed, geest
θυμός
zee
πόντος
kameraad, makker, vriend
ἑταῖρος
1 ziel, geest, schim 2 leven
ψυχή
de ene, de andere, een van de twee, een van beiden
ἕταρος
rund
βοῦς
dag
ἦμαρ
godin
θεά
dochter
θυγάτηρ
1 woord, 2 verhaal
μῦθος
aarde, grond
γαῖα
huis
οἶκος
vaderland
πατρίς
geest, hart, verstand
φρήν
huis, paleis
δῶμα
echtgenote
ἄλοχος
gestalte, lichaam
δέμας
1 uiterlijk, gestalte 2 vorm, aard
εἶδος
sterveling
βροτός
god
θεός
golf, golfslag
κῦμα
grot
σπέος
vriendschap, liefde
φιλότης
hand, arm
χείρ
man
φώς
woning, vertrek
δόμος
schaap, geit
μῆλον
meisje
κούρη
knie
γόνυ
1 woord 2 verhaal, bericht 3 vers
ἔπος
stad
πόλις
aarde, grond
χθών
vader
πατήρ
dans, koor
χορός
hart
κῆρ
oog
ὀφθαλμός
1 vrouw 2 echtgenote
γυνή
volk, manschappen
λαός
lap, vod
ῥάκος
geweld
βίη
voet
πούς
bed
λέχος
heer, koning
ἄναξ
1 band, boei, keten 2 boeien, gevangenis
δεσμός
list, bedrog
δόλος
1 maken, vervaardigen, bouwen; 2 teweegbrengen, veroorzaken
τεύχω
bed
δέμνια
slaapkamer, kamer
θάλαμος
1 hart, gemoed 2 leven
ἦτορ
1 werk, daad 2 taak 3 zaak
ἔργον
1 (ge)lach 2 voorwerp van spot, belachelijke zaak
γέλως
kunst, vakbekwaamheid, vaardigheid
τέχνη
zoon
υἱός
olijfolie
ἔλαιον
wijn
οἶνος
schip
νηῦς
naam
ὄνομα
hefboom, paal
μοχλός
vuur
πῦρ
bloed
αἷμα
gloed
ἀϋτμή
water
ὕδωρ
deur
θυρή
schaap, ram
ὄις
1 dood 2 doodstraf
θάνατος
1 dood, verderf 2 ellende, beproeving, schande
κήρ
wind
ἄνεμος
moord
φόνος
1 mannen zaal, vertrek, hal 2 huis
μέγαρον
1 stem, 2 woord
ὄψ
echtgenoot
πόσις
1 kind 2 slaaf
παῖς
was
κηρός
vrijer
μνηστήρ
volk, gemeenschap, het gewone volk
δῆμος
goud
χρυσός
teken
σῆμα
olijfboom
ἐλαίη