Level 2 Level 4
Level 3

conjuncties >3x


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 toen, nadat 2 wanneer 3 aangezien, nu
ἐπεί
1 geeft overgang naar een nieuwe zin aan: meestal niet vertalen 2 en 3 ... maar
δέ
1 en 2 ook 3 zelfs
καί
en
τε
maar
ἀλλά
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὥς
maar, en
αὐτάρ
en
ἠδέ
indien, als
εἰ
voordat (als bijwoord: vroeger, tevoren)
πρίν
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὡς
of
want
γάρ
1 terwijl, zolang als, 2 totdat, 3 opdat
ὄφρα
1 toen, wanneer, 2 dat, omdat
ὅτε
1 opdat 2 toen, 3 dat, 4 hoe
ὅπως
1 waar 2 opdat, om te
ἵνα
maar
ἀτάρ