Level 24
Level 25

Frequentie twee keer in Od 8


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
κῆρυξ
heraut, boodschapper
φόρμιγξ
lier/citer
ἀγών
1. vergadering 2. verzamelde menigte
ἐΰ
goed
λιγύς
helderklinkend
κίνυμαι
gaan
κοῦρος
jongeling, jonge man
μέσος
midden
πλήσσω
slaan, stampen, stampend
ἀείδω
1. zingen 2. bezingen
ἐϋστέφανος
met mooie voorhoofdsband
εὐνή
bed, het slapen, huwelijk
θυμαλγής
pijnlijk
χολόω
boos/woedend worden op
ἑρμίς
poot (v/e bed)
ἠΰτε
evenals
εἴσατο
schijnen, doen alsof
ἐϋκτίμενος
goed/mooi gebouwd
Κρονίων
zoon van Kronos
φύομαι
vluchten
δεῦρο
1. hierheen 2. tot nu toe
λέκτρον
bed
πολύφρων
zeer verstandig
μέλος
ledematen
πρόθυρον
portaal, hal
γέγωνα
zich verstaanbaar maken
ἐπιεικτός
onvergeeflijk, onverdraaglijk
χωλός
mank, kreupel
ἀτιμάζω
minachten
φιλέω
houden van
αἴτιος
1. verantwoordelijk (voor) 2. de oorzaak (zijn) van iets
δύω
twee
κυνῶπις
onbeschaamd
δῶ
huis
γαιήοχος
aardschokker
Ἑρμείας
Hermes
ἑάων
van goede dingen
βραδύς
langzaam, traag
ὠκύς
snel, vlug
ἀγορεύω
1. (in het openbaar) spreken 2. zeggen
διάκτορος
begeleider/bode/schenker van rijkdom
αἴ
1. als 2. of, om te zien of
αἴσιμος
gepast, behoorlijk
τίνω
1. betalen (aan) (acc. Dat.) 2. boeten (dat.) 3. straffen (acc.)
δειλός
ellendig, waardeloos
ἄν
pot./fut./irr./gen.
πῶς
hoe?
ἀλύσκω
vermijden, ontkomen aan
τεός
jouw
μένος
kracht
λούω
wassen
χρίω
insmeren, zalven
δολιχήρετμος
met lange roeiriemen