Level 18 Level 20
Level 19

Frequentie >10 keer


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 zeer, heel, 2 ongetwijfeld, 3 nog eens, 4 natuurlijk
μάλα
1 zien 2 kijken
ὁράω
1 adem, leven, energie, bewustzijn, geesteskracht 2 hart, gemoed, geest
θυμός
1 zeer, juist, precies; 2 hoewel, ook al (na ptc)
περ
zeus
Ζεύς
zeggen, spreken
λέγω
en
ἠδέ
lief, geliefd
φίλος
aarde, grond
γαῖα
erin, naar binnen, tot
ἐς
meteen
αὐτίκα
willen, wensen, begeren bereid zijn
ἐθέλω
gaan, komen
εἶμι
nu
νῦν
geest, hart, verstand
φρήν
weten, kennen
οἶδα
1 deze, dit, 2 de,het volgende
ὅδε
lelijk, slecht
κακός
1 niet, 2 dat
μή
in, op, bij
ἐνί
tussen (+dat.), daarna (+acc.)
μετά
dualisvorm van 1 het lidwoord ‘zij beiden’; 2 betrekkelijk vnw.
τώ
uit, weg
ἐκ
hand, arm
χείρ
1 (van plaats) om...heen 2 om, over
περί
1 rond(om); 2 met betrekking tot
περί
om, over
περί
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὡς
gaan, komen
βαίνω
alleen
οἶος
nemen, innemen, krijgen
αἱρέω
1 woord 2 verhaal, bericht 3 vers
ἔπος
1 groot, uitgestrekt, hoog, 2 sterk, 3 belangrijk
μέγας
1 ergens; 2 denk ik, misschien; (let op! geen accent!)
που
en niet, ook niet
οὔτε
1 vrouw 2 echtgenote
γυνή
nog
ἔτι
dragen
φέρω
rondom, omheen, aan weerskanten van
ἀμφί
hefaestus, zoon van zeus en hera
Ἥφαιστος
1 band, boei, keten 2 boeien, gevangenis
δεσμός
1 hem, haar, 2 hemzelf, zichzelf
μιν
mijn, van mij, mijn eigen
ἐμός
ik sprak tot
προσέειπον
schip
νηῦς