Level 16 Level 18
Level 17

Frequentie >30 keer


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 die, dat, wie, wat, welke, 2 deze, dit, die, dat, hij, zij, het, 3 zijn, haar
ὅς
ik
ἐγώ
1 en 2 ook 3 zelfs
καί
1 geeft overgang naar een nieuwe zin aan: meestal niet vertalen 2 en 3 ... maar
δέ
in, op, bij
ἐν
de, deze
en
τε
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὥς
maar, en
αὐτάρ
jij, u
σύ
geeft aan dat de mededeling nog niet af is; meestal wordt deze voortgezet met δε
μέν
1 zijn 2 bestaan
εἰμί
niet
οὐ
1 iemand; 2 een of andere (let op! geen accent!)
τις
of
want
γάρ