Level 11 Level 13
Level 12

boek 6 Nausicaa >3x


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dik, stevig, vet; massief
παχύς
1 dicht(opeen), stevig 2 schrander, slim
πυκινός
uit, weg
ἐκ
hand, arm
χείρ
man
φώς
1 (van plaats) om...heen 2 om, over
περί
1 rond(om); 2 met betrekking tot
περί
om, over
περί
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὡς
gaan, komen
βαίνω
of
woning, vertrek
δόμος
schaap, geit
μῆλον
proberen
πειράω
1 op het punt staan om 2 zullen, van plan zijn
μέλλω
meisje
κούρη
komen, bereiken
ἱκάνω
vreselijk, verschrikkelijk
σμερδαλέος
ander
ἄλλος
athene
Ἀθήνη
alkinoos
Ἀλκίνοος
alleen
οἶος
1 plaatsen, (neer)zetten, (neer)leggen; 2 maken tot + 2 acc.
τίθημι
nemen, innemen, krijgen
αἱρέω
1 gaan staan, staan 2 blijven staan, stand houden
ἵσταμαι
knie
γόνυ
smeken
λίσσομαι
nemen, pakken
λαμβάνω
zacht, vriendelijk, mild
μειλίχιος
1 woord 2 verhaal 3 vers
ἔπος
tonen, laten zien
δείκνυμι
stad
πόλις
geven
δίδωμι
zeggen, spreken
φημί
nu
νυ
breed, wijd
εὐρύς
1 groot, uitgestrekt, hoog, 2 sterk, 3 belangrijk
μέγας
aarde, grond
χθών
vader
πατήρ
driemaal
τρίς
1 gelukzalig, gelukkig, 2 rijk, welvarend
μάκαρ
1 ergens; 2 denk ik, misschien; (let op! geen accent!)
που
vanwege, om
εἵνεκα
dans, koor
χορός
hart
κῆρ
αν
κε
dergelijk, zodanig, zo'n
τοιοῦτος
nog, ooit, op enige wijze
πω
oog
ὀφθαλμός
want
γάρ
zien, kijken naar,
εἰσοράω
en niet, ook niet
οὔτε
1 vrouw 2 echtgenote
γυνή
apollo
Ἀπόλλων
1 nieuw, 2 jong
νέος
1 waarnemen, zien 2 inzien
νοέω
volk, manschappen
λαός
vreselijk, zeer
αἰνός
vastpakken
ἅπτομαι
vluchten
φεύγω
altijd
αἰεί
uit, vanaf
ἀπό
1 terwijl, zolang als, 2 totdat, 3 opdat
ὄφρα
tot stand brengen, voltooien
τελέω
nog
ἔτι
eerste
πρῶτος
lap, vod
ῥάκος
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot/veel
ὅσος
1 toen, wanneer, 2 dat, omdat
ὅτε
1 opdat 2 toen, 3 dat, 4 hoe
ὅπως
ieder (afzonderlijk)
ἕκαστος
faiaken
Φαίηκες
geweld
βίη