Level 10 Level 12
Level 11

boek 5 Calypso >3x


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genieten van, zich vermaken (met)
τέρπομαι
en
ἠδέ
stralend, voortreffelijk
δῖος
1 woord, 2 verhaal
μῦθος
1 niet vertalen 2 dan, dus
ἄρα
odysseus
Ὀδυσσεύς
zo, op die manier
οὕτω
vaderland
πατρίς
huis
οἶκος
lief, geliefd
φίλος
aarde, grond
γαῖα
erin, naar binnen, tot
ἐς
geeft aan dat de verteller iets vanzelfsprekend vindt, dus, inderdaad
δή
meteen
αὐτίκα
willen, wensen, begeren bereid zijn
ἐθέλω
gaan, komen
εἶμι
nu
νῦν
jij, u
σύ
1 (zo groot/veel) als, 2 hoe groot, veel (nom./acc. onz. mv.)
ὅσ(σ)α
jouw
σός
geest, hart, verstand
φρήν
weten, kennen
οἶδα
indien, als
εἰ
geeft aan dat de mededeling nog niet af is; + δε
μέν
aankomen, bereiken
ἱκνέομαι
voordat (als bijwoord: vroeger, tevoren)
πρίν
hierheen, hier
ἐνθάδε
met, in gezelschap van, met behulp van
σύν
1 (achter)blijven, 2 wachten
μένω
huis, paleis
δῶμα
1 deze, dit, 2 de,het volgende
ὅδε
onsterfelijk
ἀθάνατος
1 zijn 2 bestaan
εἰμί
echtgenote
ἄλοχος
altijd
αἰέν
1 geheel, 2 ieder, 3 allen (mv)
πᾶς
1 leeg, verlaten 2 ijdel
κεῖνος
lelijk, slecht
κακός
niet
οὐ
gestalte, lichaam
δέμας
1 uiterlijk, gestalte 2 vorm, aard
εἶδος
antwoorden
ἀπαμείβομαι
schrander, slim
πολύμητις
spreken tot
πρόσφημι
1 niet, 2 dat
μή
zeer verstandig
περίφρων
Penelope
Πηνελόπεια
sterveling
βροτός
naar huis
οἴκαδε
gaan, komen
ἔρχομαι
daarentegen
αὖ
in, op, bij
ἐνί
god
θεός
1 iemand; 2 een of andere
τις
1 dulden, (ver)dragen, uithouden; 2 (+inf.) van zich krijgen, wagen, kunnen
τλῆναι
1 hebben, bezitten 2 (vast)houden
ἔχω
reeds, nu
ἤδη
1 zwoegen, 2 doorstaan
μογέω
golf, golfslag
κῦμα
1 (geboren) worden, ontstaan 2 gebeuren
γίγνομαι
tussen (+dat.), daarna (+acc.)
μετά
op, over, bij
ἐπί
hol, gewelfd
γλαφυρός
grot
σπέος
dualisvorm van 1 het lidwoord ‘zij beiden’; 2 betrekkelijk vnw.
τώ
vriendschap, liefde
φιλότης
1 naar, 2 langs, 3 in strijd met
παρά
bij
παρά
van
παρά