Level 9 Level 11
Level 10

Prooimium >3x


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1 zeer, heel, 2 ongetwijfeld, 3 nog eens, 4 natuurlijk
μάλα
man
ἀνήρ
veel
πολύς
1 die, dat, wie, wat, welke, 2 deze, dit, die, dat, hij, zij, het, 3 zijn, haar
ὅς
ik
ἐγώ
1 toen, nadat 2 wanneer 3 aangezien, nu
ἐπεί
stad
ἄστυ
man,mens
ἄνθρωπος
leren kennen, inzien, begrijpen
γιγνώσκω
1 zien 2 kijken
ὁράω
1 en 2 ook 3 zelfs
καί
1 geeft overgang naar een nieuwe zin aan: meestal niet vertalen 2 en 3 ... maar
δέ
1 lijden, te verduren hebben; 2 ondervinden, ervaren
πάσχω
zee
πόντος
1 beproeving 2 pijn, verdriet
ἄλγος
1 adem, leven, energie, bewustzijn, geesteskracht 2 hart, gemoed, geest
θυμός
gen vanaf ... naar beneden 2 acc volgens, langs verspreid over
κατά
in, op, bij
ἐν
de, deze
1 ziel, geest, schim 2 leven
ψυχή
kameraad, makker, vriend
ἑταῖρος
en
τε
de ene, de andere, een van de twee, een van beiden
ἕταρος
1 zeer, juist, precies; 2 hoewel, ook al (na ptc)
περ
maar
ἀλλά
1 en niet, 2 ook niet, zelfs niet
οὐδέ
1 zo 2 zodra, toen 3 opdat 4 dat 5 hoe (uitroep)
ὥς
zelf
αὐτός
zon
Ἠέλιος
1 onmondig, klein 2 kinderachtig
νήπιος
rund
βοῦς
dag
ἦμαρ
maar, en
αὐτάρ
wij/ons
ἡμεῖς
godin
θεά
dochter
θυγάτηρ
zeus
Ζεύς
zeggen, spreken
λέγω
1 geeft nadruk 2 tenminste, althans, in ieder geval
γε