Level 63 Level 65
Level 64

631 - 640


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wrestle (with)
güreşmek, büyük çaba göstermek
wretch
biçare adam, aşağılık kötü adam
wrinkle
buruşmak, kırışmak/buruşturmak, kırıştırmak, kırışık
yacht
yat (denizcilik)
yard
avlu, binanın önünde veya arkasında küçük alan, kısmen kapalı da olabilir, yarda (uzunluk ölçüsü: 0.914 m)
yawn
esnemek
yell
bağırmak
yield (to)
boyun eğmek, verim (ürün)
youngster
genç delikanlı
youth
gençlik çağı, genç olma, "gençler" karşılığı toplu ad