Level 60 Level 62
Level 61

601 - 610


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vice
günah, kötülük, mengene
vicious
hırçın, şiddetli ve kötülük isteyen
victim
kurban (işlenen bir suçun veya haksızlığın kurbanı)
victory
zafer
vigil
uyanık ve hazırlıklı durma
vintage
eski günlerden, geçmiş zamandan, yıllanmış şarap değerinde
violent
şiddetli, sert
virtual
hemen hemen gerçek, hakikisi de sayılsa olur, gerçeğinin yerine geçebilecek derecede ("sanal" olarak çevrilmesi bir talihsizlik olmuştur)
virtually
hemen hemen, neredeyse, %99.9 oranında
visage
yüz, çehre