Level 56 Level 58
Level 57

561 - 570


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undertake
üstlenmek, sorumluluğunu almayı kabul etmek
undo
yapılmış olanı bozmak veya eski haline döndürmek
undress
soymak veya soyunmak, giysilerini çıkartmak
uneasy
huzursuz, tedirgin
unemployed
işsiz
unexpected
beklenmedik, umulmadık
unexplored
keşfedilmemiş, araştırılmamış, ayak basmamış
unfair
adil olmayan, adaletsiz, haksız, yantutan
unfit
uygun değil, uymaz, sağlıksız, çürük, elverişsiz
union
birlik, sendika