Level 55 Level 57
Level 56

551 - 560


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uncompromising
uzlaşmaz
unconditional
kayıtsız şartsız, kesin
unconscionable
vicdansız
undeniable
inkar edilemez
undergraduate
üniversite öğrencisi
underground
yeraltı, gizli, metro
underlie
altında yatmak, temeli veya görünmeyen nedeni olmak
underrate
hafife almak, küçümsemek
undersell
bir başka kimseden daha ucuza satmak, fiyat kırmak
undersized
normalden küçük